Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T22:36:25+01:00
Mi zajęło to nieco ponad połowę strony:

Mojżesz urodził się w Egipcie w czasach ucisku Izraela. Wychowywał się na dworze faraona, u siostry władcy, piastowany przez Izraelitkę, która w rzeczywistości była jego matką. Po zabójstwie Egipcjanina uciekł do Madian, gdzie się ożenił z córką kapłana Jetry, Seforą. Na górze Syjon (Horeb) Bóg (Jahwe) objawił się Mojżeszowi w krzaku gorejącym i powierzył mu zadanie wyprowadzenia ludu izraelskiego z niewoli egipskiej.
Mojżesz poprowadził Izraelitów przez Synaj - półwysep z masywem górskim, położony między Zatoką Sueską a zatoką Akaba. Przejściu temu towarzyszyły liczne cuda: plagi spadające na faraona, rozstąpienie się Morza Czerwonego, cudowne zesłanie pożywienia (manna z nieba).
Na górze Synaj Mojżesz otrzymał od Boga tablice z dziesięciorgiem przykazań, zwanych dekalogiem. Było to równoznaczne z zawarciem przymierza Boga z Izraelitami i uczynienia ich swym ludem. Ucieczka Żydów z Egiptu była jedynym uwieńczonym powodzeniem zrywem zniewolonego narodu w czasach starożytnych.
Z Synaju poprowadził Mojżesz swój naród do Kadesz, gdzie lud, zmęczony trudami wędrówki, której końca nie było widać, zbuntował się przeciwko Bogu, za co został ukarany czterdziestoletnią wędrówką po pustyni. Doprowadziwszy lud do granicy Kanaanu - kraju obiecanego przez Jahwe, Mojżesz umarł na górze Nebo, ponieważ nie wolno mu było wejść do Ziemi Obiecanej. Przed śmiercią wyznaczył na swego następcę Jozuego i pobłogosławił pokolenia Izraela.
116 4 116