Odpowiedzi

2009-11-24T22:47:22+01:00
Tam chyba powinny być ułamki...


(x³-27)/(x+3)
Dziedzina :R\{-3}
(x³-27)/(x+3)=[(x-3)(x²+3x+9)]/(x-3)=x²+3x+9

(x²-6x+9)/(x-3)
Dziedzina: R\{3}
(x²-6x+9)/(x-3)=(x-3)²/(x-3)=x-3Skorzystałam z dwóch wzorów skróconego mnożenia:

a²-2ab+b²=(a-b)²

a³-b³=(a-b)(a²+ab+b²)
2009-11-24T22:57:23+01:00
X³-27≠0
x³≠27
x≠3

x+3≠0
x≠-3
D:R/ {-3,3}

x²-6x+9≠0
Δ=36-36=0
x≠3
D:R/{3}
2009-11-24T23:19:32+01:00
Uwazam że nie jest to ułamek tylko możenie więc:


(x³-27)(x+3) =
Df = R
(x³-27)(x+3) = x⁴ +3x³ -27x - 81
=(x-3)(x²+3x +9)(x+3) =
=(x²+3x +9)(x+3)(x-3) =
=(x²+3x +9)(x² -9)(x²-6x+9)(x-3) = x³-3x² -6x² +18x +9x -27 = x³-9x² +27x -27
Df =R
= (x -3)²(x-3) =
= (x-3)³