Odpowiedzi

2009-11-24T22:41:45+01:00
Liryka:
-poemat
-elegia
-fraszka
-hymn

epika
-powieść
-opowiadanie
-nowela
-poemat dygresyjny

dramat:
-komedia
-tragedia
19 2 19
2009-11-24T22:42:26+01:00
Poetyka tradycyjnie dzieli twórczość litracką na trzy podstawowe rodzaje: lirikę, epikę i dramat, o tym, do którego z poszczególnych rodzajów zaliczamy dany utwór decydują: typ podmiotu literackiego, styl dzieła i jego kompizycja.
LIRYKA: EPIKA: DRAMAT
podmiot - podmiot liryczny; - narrator; - ograniczona rola podmiotu
literacki literackiego (mówią
bohaterowie);
styl - monolog liryczny; - narracja; - dialog;

kompozycja - brak fabuły. - fabuła. - akcja.
14 2 14