NA WCZORAJ!!!!

Zad.1
Za pomocą wyrażenia 1/2(n2(do kwadratu)-n) opisujemy,na ile rożnych sposobów można wybrać dwa spośród n elementów.Na ile rożnych sposobów możesz wybrać dwa spośród siedmiu rożnych ciastek??
Zad2.
Napisz wyrażenia algebraiczne opisujące długości boków prostokąta,których stosunek jest równy 2:3

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T22:48:47+01:00
1. przyjmujemy że n=7, teraz wystarczy podstawić do wzoru
½(n²-n) ;n=7
½(7²-7)=½ * (49-7)=½ * 42=21

odp: na 21 sposobów

2. krótszy bok: 2x
dłuższy bok: 3x
P=2x*3x=6x²
Ob=2*(2x+3x)=10x
2009-11-25T00:55:37+01:00
Z.1

[7² -7]/2 =[ 49 - 7]/2 = 42/2 = 21
Inaczej
(7 nad 2) = [7!/(2!*5!) = [6*7]/2 = 42/2 = 21
z.2
a/b = 2/3
b = (3a)/2