Zad1
Wyraź podane powierzchnie we wskazanej jednostce.
a) (cm²) 27,5dm² . 2,5m² . 0,1m² . 1500mm².
b) (m²) 0,5km² . 2km² . 12500cm² . 2500dm²

Zad2
a)Zamień na ary.
0,02ha 3200m² 0,5km²
b)Zamień na hektary.
320000m² 800a 0,7km²
c)Zamień na metry kwadratowe.
250a 0,4ha ¼a 2,7ha
d)Zamień na kilometry kwadratowe.
150ha 1000000a 45ha

Zad3
a)Zamień na centymetry kwadratowe:
240mm² 175000mm² 0,4dm² 12dm² 21,15dm² 0,012m² 1,03m² 12,5m²
b)Zamień na metry kwadratowe:
452000cm² 18000cm² 7185dm² 164000dm² 42,5a 0,2ha 1,05ha 0,07km²
c)Zamień na ary:
14m² 2700m² 12730m² 0,4ha 1,35ha 12,5ha 0,007km² 1,2km²
d)Zamień na hektary:
174500m² 2105000m² 30a 290a 102000a 0,75km² 1,6km² 21,5km²


Proszę o szybkie rozwiązanie ;)))
Wiem daje mało punktów bo muszę trochę zostawić na później ;/

3

Odpowiedzi

2009-11-24T23:29:22+01:00
Zad. 1
a) 27,5 dm²= 2750cm²
2,5m²=25000cm²
0,1m²=1000cm²
1500mm²=15cm²
b)
0,5km²=500000m²
2km²=2000000m²
12500cm²=1.25m²
2500dm²=25m²
zad. 2
a)
0,02ha=2a
3200m²=32a
0,5km²=5000a

b)Zamień na hektary.
320000m² =32ha
800a =8ha
0,7km²= 70ha

c)Zamień na metry kwadratowe.
250a =25000m²
0,4ha =4000m²
¼a =25m²
2,7ha=27000m²

d)Zamień na kilometry kwadratowe.
150ha=1.5km²
1000000a =100km²
45ha=0.45km²

zad. 3
a)Zamień na centymetry kwadratowe:
240mm² =2.4cm²
175000mm² =1750cm²
0,4dm² =40cm²
12dm² =1200cm²
21,15dm² =2115cm²
0,012m² =120cm²
1,03m² =10300cm²
12,5m²=125000cm²

b)Zamień na metry kwadratowe:
452000cm² =45.2m²
18000cm² =1.8m²
7185dm² =71.85m²
164000dm² =1640m²
42,5a =4250m²
0,2ha =2000m²
1,05ha =10500m²
0,07km²=70000m²

c)Zamień na ary:
14m² =0.14a
2700m² =27a
12730m² =127.3a
0,4ha =40a
1,35ha =135a
12,5ha =1250a
0,007km² =70a
1,2km²=12000a

d)Zamień na hektary:
174500m² =17.45ha
2105000m² =210.5ha
30a =0.3ha
290a =2.9ha
102000a =1020ha
0,75km² =75ha
1,6km² =160ha
21,5km²=2150ha
26 3 26
2009-11-24T23:31:58+01:00
1.
a)2750cm2
25000cm2
1000cm2
15cm2
b)500000m2
2000000m2
1,25m2
25m2
2.
a)2a
32a
5000a
b)32ha
8ha
50ha
c)25000m2
40m2
50m2
27000m2
d)1,5km2
1km2
0,45km2
3.
a)2,4cm2
1750cm2
40cm2
1200cm2
2115cm2
1,2dm2
10300cm2
125000cm2
b)45,2m2
1,8m2
71,85m2
1640m2
4250m2
2000m2
10500m2
70000m2
c)0,14a
27a
127,3a
40a
135a
1250a
70a
12000a
d)17,45ha
210,5ha
0,3ha
2,9ha
1020ha
75ha
160ha
2150ha
46 4 46
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T23:33:29+01:00
1. a) 27,5 dm² = 2750cm²
2,5m² = 25000cm²
0,1m² = 1000cm²
1500mm² = 15cm²
b) 0,5km² = 500000m²
2km² = 2000000m²
12500cm² = 1,25m²
2500dm² = 25m²

2. a) 0,02ha = 2a
3200m² = 32a
0,5km² = 5000a
b) Zamień na hektary
320000m² = 32ha
800a = 8ha
0,7km² = 70ha
c) Zamień na metry kwadratowe
250a = 25000m²
0,4ha = 4000m²
¼a = 25m²
2,7ha = 27000m²
d) Zamień na kilometry kwadratowe
150ha = 1,5km²
1000000a = 100km²
45ha = 0,45km²

3. a) Zamień na centymetry kwadratowe
240mm² = 2,4cm²
175000mm² = 1750cm²
0,4dm² = 40cm²
12dm² = 1200cm²
21,15dm² = 2115cm²
0,012m² = 120cm²
1,03m² = 10300cm²
12,5m² = 125000cm²
b) Zamień na metry kwadratowe
452000cm² = 45,2m²
18000cm² = 1,8m²
7185dm² = 71,85m²
164000dm² = 1640m²
42,5a = 4250m²
0,2ha = 2000m²
1,05ha = 10500m²
0,07km² = 70000m²
c) Zamień na ary
14m² = 0,14a
2700m² = 27a
12730m² = 127,3a
0,4ha = 40a
1,35ha =1 35a
12,5ha = 1250a
0,007km² = 70a
1,2km² = 12000a
d) Zamień na hektary
174500m² = 17,45ha
2105000m² = 210,5ha
30a = 0,3ha
290a = 2,9ha
102000a = 1020ha
0,75km² = 75ha
1,6km² = 160ha
21,5km² = 2150ha
120 3 120