Błagam przetłumaczcie, tylko całość i w miarę starannie i dobrze :] (może treść nie najlepsza, ale to z pośpiechu)

Bycie nastolatkiem ma swoje wady i zalety. codzienne obowiązki niepozwalają na

rozrywkę i swobodne życie, dzięki czemu mogą przygotować się do dorosołości.

Większość nastolatków nie lubi chodzić do szkoły. Uważa, że prace domowe

zajmują dużo czasu. Przez to często są nieprzygotowani do lekcji. Nastolatkowie zamiast

czerpać przyjemności z życia i młodości muszą się uczyć. Często sa zmęczeni i

zniechęceni, traktują szkołę jako przymus. Pogarszające się oceny wywołują

niezadowolenie rodziców. To sprawia, że nastolatkowie dostają zakazy i ograniczenia.

Młodzież ma też problemy finansowe. Czasami kieszonkowe nie jest w stanie

zaspokoić ich potrzeb. Prace dla nastolatków są mało płatne. Oferty takich prac

przeznaczone są głównie na wakacyjny okres, kiedy mają wolne. W roku szkolnym trudniej

jest rozwiązać ten problem.

Nastolatkowie muszą spełniać rozkazy starszych. Rodzice dają im liste

obowiązków, z których nastolatkowie muszą się wywiązać. Ciągłe sprzątanie pokoju,

wynosszenie śmieci i robienie zakupów jest nudne i męczące.

Z drugiej strony dzięki szkole zdobywają wiedzę. Łatwiej radzą sobie z

trudnościami Szkoła jest miejscem zawierania nowych znajomości. Pozwala rozwijać ich

zainteresowania i zdolności.

Nastolatkowie utrzymywani są przez rodziców. Mają wszystko zapewnione. Oni

nie muszą przejmować się brakiem podstawowych rzeczy. Bez częstych rozrywek też

potrafią sobie poradzić.

Pomoc rodzicom może być przyczyną podwyżki kieszonkowego. Dzięki spełnianiu

obowiązków chociaż trochę mogą odwdzięczyć się rodzicom za ich trud i poświęcemnie.

Wiele ludzi uważa, że mimo wielu trudności życie nastolatków jest pełne

radości i małych przyjemności.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T00:05:32+01:00
Being a teenager has its adventages and disadventages. Everyday duties doesn't let the tenager play all the time and run a casual life thanks to what can prepare myself for adulthood.
Most of teenagers don't like going to school. They think that doing homework is time-consuming. Because of that they are often unprepared for the lessons. Instead of taking what's most pleasant in life and being a youth teenagers have to study. They are frequently tired and put off, they treat school as something that they can't change. Worsening grades make parents displeased. That makes teenagers get prohibitions and restrictions.Youth have also financial problems. Sometimes the pocket money isn't able to satisfy one's needs. Jobs for teenagers are low paid. The offers of such jobs are accessible generally during the holidays when teenegers have free time. In the school year it's harder to solve this problem.
Teenagers have to fulfil the elders' orders. Parents give them the list of works to do and youths have to meet those obligations.
Repeated tiding the room, empting the letter bin and doing the shopping is boring and tiring. On the other hand they get knowledge in schools. It's easier to manage with difficulties for them. The school is a meeting place. It helps them to develop their hobbies and abilities. Teenagers are kept by their parents. They have everything confirmed and don't have to worry about the lack of most primary things. They can also do without frequentative enjoyments. Offering help to the parents may cause an uplift of the pocket money. By fulfiling the duties thay can pay back their parents for their effort and devotion. Many people think that beside of lots of difficulties the life of the teenager is full of happiness and little pleasures.