1. Wypisz litery oznaczające w podanych wyrazach głoski miękkie, nosowe i dźwięczne.

Wyrazy: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm.

UWAGA! Dla każdego słowa wypiszcie literki osobno, np. starożytność - a,b,c (przykład).

2. Utwórz wyrazy, wstawiając brakujące litery oznaczające głoski nosowe. Każdej z nich możesz użyć tylko raz. Pole _ oznacza miejsce na literkę.

Wyrazy: S_D, _USZKA, _EĆ, S_P, _ÓŻKA, _EŚĆ.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T03:40:16+01:00
1.starożytność-ż,n,ś,ć
średniowiecze-ś,d,n
renesans-n,n
barok-b,k
oświecenie-ś,n
romantyzm-m,n,m
pozytywizm-m

2.sąd,muszka,leć,sęp,nóżka,jeść
22 2 22