Rozwiąż metodą podstawiania:
a){2x-y=5
3x=y-6
To jest w jednej klamrze
b){y-2x=6
y=3+x
I to w jednej klamrze
Rozwiąż metodą podstawiania:

a){1/3x czyli jedna trzecia +2y=-1
x+y=2
To jest w jednej klamrze takiej dużej

Rozwiąż metodą przeciwych współczynników:
a){x+y=3
x-y=5
b){2x-3y=5
x-y=1
c){4x-6y=2
4x+y-9=0
d){4x+6y+1=5y-3=2x
2x+9y=4y-4
Rozwiąż metodą przeciwnych współczynników:
a){3x-4y=-1
2x+y=3
b){2x+3y=-4
5x+6y=-7
c){7x+9y=8
9x-8y=69
d){2x+4y-10=0
-2x-5y=-18
e){4(x+2)=1-5y
3(y+2)=3-2x
f)2(x+y)-3(x-y)=4
4(x+y)-7(x-y)=4
g){x/4 czyli iks czwartych + y/4 czyli igrek czwartych=2
x/6 czyli iks szóstych -2=-y/3 czyli minus igrek trzecich.

Proszę o rozwiązanie po kolei i bez żadnych zmian w klamrach tzn żeby nie było pomieszane w obliczeniach tzn w klamrach a i na końcu proszę w klamrach umieścić ile x się równa a ile y się równa.Wszystko proszę w klamrach robić!!!PROSZĘ JAK NAJSZYBCIEJ ZROBIĆ

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T23:41:41+01:00
Metoda podstawiania:
a)2x-y=5
3x=y-6

-y=5-2x => y=-5+2x
3x-y=-6

3x+5-2x=-6
x=-11

y=-5-22
y=-27

b)y-2x=6
y=3+x

3+x-2x=6
-x=3
x=-3

y=3+3=6 ale to cos sie nie zgadza... dobra.. niewazne... przechodze dalej

c) 1/3x +2y=-1
x+y=2 => x=2-y

1/3*2-1/3y +2y=-1
2/3+5/3y=-1
5/3y=-5/3
y=-1

x=2+1=3

Przeciwnych współczynników:

a){x+y=3
x-y=5

2x=8
x=4

4+y=3
y=-1

b)2x-3y=5
x-y=1 /*(-2)

2x-3y=5
-2x+2y=-2
-y=3
y=-3

x+3=1
x=-2

c){4x-6y=2
4x+y-9=0 /*(-1)

4x-6y=2
-4x-y=-9
-7y=-7
y=1

4x-6=2
4x=8
x=2

d) 4x+6y+1=5y-3=2x > troche mi nie pasi 2 razy =, dlatego nei rozwiazuje tego.
2x+9y=4y-4

Rozwiąż metodą przeciwnych współczynników:
a){3x-4y=-1
2x+y=3 /*4

3x-4y=-1
8x+4y=12
11x=11
x=1

2+y=3
y=1

b)2x+3y=-4 /*(-2)
5x+6y=-7

-4x-6y=8
5x+6y=-7
x=1

2+3y=-4
3y=-6
y=-2

c){7x+9y=8
9x-8y=69

d){2x+4y-10=0
-2x-5y=-18

2x+4y=10
-2x-5y=-18
-y=-8
y=8

2x+32=10
2x=-22
x=-11

przepraszam.. dalej mi sie nei chce...
2009-11-25T01:35:50+01:00
Rozwiąż metodą podstawiania:
a){2x-y=5
3x=y-6
{-y=5-2x
3x=y-6
{y=-5+2x
3x=y-6
{y=-5+2x
3x=-5+2x-6
{y=-5+2x
x=-11
{y=-27
x=-11

b){y-2x=6
y=3+x
{3+x-2x=6
y=3+x
{-x=3
y=3+x
{x=-3
y=3-3
{x=-3
y=0

Rozwiąż metodą podstawiania:
a){1/3x+2y=-1
x+y=2
{1/3x+2y=-1
x=2-y
{1/3*(2-y )+2y=-1
x=2-y
{2/3-1/3y+2y=-1
x=2-y
{2/3+5/3y=-1
x=2-y
{5/3y=-5/3
x=2-y
{y=-1
x=2+1
{y=-1
x=3

Przeciwnych współczynników:

a){x+y=3
x-y=5
------
2x=8
x=4

4+y=3
y=-1

{x=4
y=-1

b){2x-3y=5
x-y=1 /(-3)

{2x-3y=5
-3x+3y=-3
-------------
-x=2
x=-2

-2-y=1
y=-3

{x=-2
y=-3

c){4x-6y=2
4x+y=9 /*(-1)

{4x-6y=2
-4x-y=-9
----------
-7y=-7
y=1

4x-6=2
4x=8
x=2

{x=2
y=1

d) {4x+6y+1=5y-3=2x ???
2x+9y=4y-4

Rozwiąż metodą przeciwnych współczynników:
a){3x-4y=-1
2x+y=3 /*4

{3x-4y=-1
8x+4y=12
-----------
11x=11
x=1

2+y=3
y=1

{x=1
y=1

b){2x+3y=-4 /*(-2)
5x+6y=-7

{-4x-6y=8
5x+6y=-7
-----------
x=1

2+3y=-4
3y=-6 /:3
y=-2

{x=1
y=-2

c){7x+9y=8 /8
9x-8y=69 /*9

{56x+72y=64
81x-72y=621
-------------
137x=685
x=5

35+9y=8
9y=-27
y=-3

{x=5
y=-3

d){2x+4y-10=0
-2x-5y=-18
--------------
-y=-8
y=8

2x+32=10
2x=-22
x=-11

{x=-11
y=8

e){4(x+2)=1-5y
3(y+2)=3-2x

{4x+8=1-5y
3y+6=3-2x

{4x+5y=-7
2x+3y=-3 /(-2)

{4x+5y=-7
-4x-6y=6
-----------
-y=-1
y=1

2x+3=-3
2x=-6
x=-3

{x=-3
y=1

f){2(x+y)-3(x-y)=4
4(x+y)-7(x-y)=4

{2x+2y-3x+3y=4
4x+4y-7x+7y=4

{-x+5y=4 /(-3)
-3x+3y=4

{3x-15y=-12 /(-3)
-3x+3y=4
----------
-12y=-8
y=2/3

-3x+2=4
-3x=2
x=-2/3

{x=-2/3
y=2/3

g){x/4 + y/4 =2 /4
x/6 -2=-y/3 /6

{x+y=8 /(-1)
x+2y=12

{-x-y=-8 -
x+2y=12
------------
y=4

x+8=12
x=4

{x=4
y=4
1 1 1