Uzupełnij równania wiedząc, że dysocjacji ulegają sole: AlCl3, Sn(NO3)2, Mg(NO3)2, ZnSO4

a) ………… --------> Sn²⁺ + ….
b) ………… --------> 2 Mg²⁺ + …
c) ………… --------> … + 6 Cl⁻
d) ………... --------> … + 3 SO₄²⁻
e) ………… --------> … + 2 NO₃²⁻

1

Odpowiedzi

2012-08-27T14:05:06+02:00

Zadanie 1.

 

a) Sn(NO₃)₂ ⇒ Sn²⁺ + 2NO₃⁻

b) 2Mg(NO₃)₂ ⇒ 2Mg²⁺ + 4NO₃⁻

c) 2AlCl₃ ⇒ 2Al³⁺ + 6Cl⁻

d) 3ZnSO₄ ⇒ 3Zn²⁺ + 3SO₄²⁻

e) Mg(NO₃)₂ ⇒ Mg²⁺ + 2NO₃⁻  lub  Sn(NO₃)₂ ⇒ Sn²⁺ + 2NO₃⁻

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)