Zapisz w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zachodzące w roztworach wodnych między podanymi solami lub wykaż, że reakcja nie zachodzi. Skorzystaj z tablicy rozpuszczalności.
a) Zn(NO₃)₂ + H₂CO₃ --------> ……..
b) AgNO₃ + CuCl₂ --------> ……..
c) Al₂(SO₄)₃ + Pb(NO₃)₂ --------> ……..
d) Al(NO₃)₃ + MgCl₂ --------> ……..

1

Odpowiedzi

2012-08-27T14:19:56+02:00

Zadanie 1.

 

a)Zn(NO₃)₂ + H₂CO₃ ⇒ ZnCO₃ + 2HNO₃ 

   Zn²⁺ + 2NO₃⁻ + 2H⁺ + CO₃²⁻ ⇒ ZnCO₃ + 2H⁺ + 2NO₃⁻

 

b) 2AgNO₃ + CuCl₂ ⇒ 2AgCl + Cu(NO₃)₂

    2Ag⁺ + 2NO₃⁻ + Cu²⁺ + 2Cl⁻ ⇒ 2AgCl + Cu²⁺ + 2NO₃⁻

 

c) Al₂(SO₄)₃ + 3Pb(NO₃)₂  ⇒ 3PbSO₄ + 2Al(NO₃)₃

   2Al³⁺ + 3SO₄²⁻ + 3Pb²⁺ + 6NO₃²⁻ ⇒ 3PbSO₄ + 2Al³⁺ +6NO₃²⁻

 

d) Al(NO₃)₃ + MgCl₂ ⇒ reakcja nie zachodzi - aby zaszłą reakcja jeden z produnków powinien być osadem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)