Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T13:28:28+01:00
Oba te powstania były skierowane przeciwko Rosji,wybuchły one na terenie królestwa polskiego,ich celem była walka o niepodległe państwo polskie.Ważnym czynnikiem zewnętrznym zachęcającym do mwybuchu powstań była sytuacja Rosji.przed wybuchem powstania listopadowego poniosła ona niepowodzenia w wojnie z Turcją,a przed powstaniem styczniowym w wojnie krymskiej.Polaków zachęcały też powodzenia rewolucji lipcowej we Francji (1830)oraz powstanie w Belgii ktore tez odniosło zwycięstwo.wczesniej przed powstaniem styczniowym doszło do zjednoczenia Włoch.Zarówno powstanie listopadowe jak i styczniowe były efektem polityki Rosji.Łamanie konstytucji przed powstaniem listopadowym i polityka rusyfikacji oraz represje wobec Polaków przyczyniały sie do wzrostu niezadowolenia i oporu przeciw polityce zaborcy.Oba powstania niepodległościowe były poprzedzone działoalnością konspiracyjna.Przed powstaniem listopadowym działały liczne małe organizacje np.Towarzystwo patriotyczne,lecz przed styczniowym działała konspiracja czerwonych i białych.W obu tych konspiracjach działali młodzi ludzie,którzy byli niezadowoleni z rzeczywistości w jakiej musieli żyć,wychowani na literaturze romantycznej.Pokolenie,które bralo udział w powstaniu listopadowym nie doświadczyło klęski Napoleona w wojnie z Rosją.pokolenie styczniowe nie przeżyło powstania listopadowego.Decyzja o podjęciu walki zapadła 29 listopada 1830r.w obawie przed aresztowaniem konspirantów i interwencją armii rosyjskiej.O wybuchu powstania styczniowego miałazadecydować obawa przed poborem do armii rosyjskiej uczestników konspiracji.
12 3 12