Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-25T09:20:57+01:00
Testament z wydziedziczeniem


Kraków, dnia …………

T E S T A M E N T

Ja niżej podpisany Jan Kowalski, syn Jana i Anny, zamieszkały w Krakowie przy ulicy Witosa pod nr 3/33 oświadczam, że na wypadek swej śmierci do całego spadku po sobie jako jedynego spadkobiercę powołuje swojego syna Adama Kowalskiego, syna Jana i Anny, zamieszkałego przy ulicy Witosa pod nr 3/34.
Oświadczam ponadto, że testamentem tym wydziedziczam, tj. pozbawiam prawa do zachowku moich synów Piotra Kowalskiego i Józefa Kowalskiego gdyż wbrew mojej woli jeszcze gdy zamieszkiwali ze mną nadużywali alkoholu, awanturowali się, wyzywali mnie i lżyli. Często też grozili śmiercią mnie i mojej żonie. Po ich wyprowadzce z mojego domu uporczywie nie dopełniają względem mnie obowiązków rodzinnych. Nie utrzymują ze mną żadnego kontaktu, a podczas mojej długotrwałej choroby odmawiali mi pomocy mimo, że o tę pomoc wielokrotnie zabiegałem. Przez ostatnie lata pozostawałem też w niedostatku i mimo, że ich sytuacja materialna była dobra nigdy nie mogłem liczyć na ich wsparcie natomiast zawsze mogłem liczyć na wsparcie i pomoc ze strony syna Adama Kowalskiego, dlatego uczyniłem go moim jedynym spadkobiercą.
Oświadczam też, że nigdy nie przebaczyłem synom ich zachowania i nigdy nie będę w stanie im już tego przebaczyć.


Jan Kowalski