Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T09:42:13+01:00
A n=a₁+(n-1)r
Załóżmy, że ½ jest n-tym wyrazem ciągu arytmetycznego, a 8
n+7 wyrazem tego ciągu
{} - indeks dolny
a{n}=a₁+(n-1)r
a{n+7}= a₁+[(n+7)-1]r
a{n}=a₁+nr-r
a{n+7}= a₁+nr+6r
a₁=a{n}-nr+r
a₁=a{n+7}-nr-6r
a{n}-nr+r=a{n+7}-nr-6r
a{n+7}-a{n}=7r
7r=8-½
r=15/14
a{n+1}=½+(15/14)=(22/14)
a{n+2}=½+(30/14)=(37/14)
a{n+3}=½+(45/14)=(52/14)
a{n+4}=½+(60/14)=(67/14)
a{n+5}=½+(75/14)=(82/14)
a{n+6}=½+(90/14)=(97/14)