Odpowiedzi

2009-11-25T10:30:13+01:00
Etapy rozwoju psychicznego można wyróżnić u co najmniej dwóch autorów: Kazimierza Dąbrowskiego i Abrahama Maslowa. Omówię krótko każdego z nich i wybierzesz, która teoria bardziej Ci odpowiada.

Kazimierz Dąbrowski uważał, że każdy z nas przechodzi przez pewne fazy rozwoju. Swoje teorie przedstawia w książce pt. "Dezintegracja pozytywna". Według niego istnieje wiele dezintegracji, może być pozytywna, czyli pomagająca w rozwoju osobistym, oraz negatywna, czyli rozbijanie dotychczasowych struktur osobowości, ale bez żadnych pozytywnych konsekwencji.
Dezintegrację pozytywną każdy z nas powinien przejść, aby przejść na najwyższy poziom rozwoju, czyli osobowość. W przeciwieństwie do innych psychologów Dąbrowski uważał, że osobowość nie jest nam dana, lecz sami musimy ją wypracować. Z tego wynika ciekawa teoria, że nie każdy z nas posiada w ogóle osobowość. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich przedstawień, uważamy że osobowość to po prostu synonim charakteru. Jednak w psychologii Dąbrowskiego wygląda to zupełnie inaczej, niż nam się wydaje.
Dezintegracja zaczyna się od integracji pierwotnej, w której brak reakcji dynamicznych, nie występują konflikty wewnętrzne, tylko zewnętrzne, jednostki ze światem zewnętrznym.
Następny etap to dezintegracja jednopoziomowa, polegająca na tym, że pojawiają się konflikty wewnętrzne oraz uczucie empatii. Na tym poziomie mogą występować choroby psychiczne, uzależnienia, nerwice. Jednak autor uważa, że takie stany są całkowicie normalne, jeżeli chcemy przejść rozwój osobisty.
Kolejne etapy to dezintegracja wielopoziomowa spontaniczna i zorganizowana. Tutaj zaczyna się zaniepokojenie sobą, poczucie wstydu i winy. Człowiek dostrzega różnicę między ja idealne a ja realne, tworzy ideał siebie. Na tym etapie możliwe są głębokie związki uczuciowe, refleksyjność. Podczas zorganizowanej dezintegracji występuje dążenie do integracji wewnętrznej, pojawia się samokontrola, samoświadomość. Powoli realizuje się ideał siebie.
Ostatnim etapem jest integracja wtórna, gdzie brak już konfliktów, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Występuje niezwykle rzadko.
Dezintegracja pozytywna w skrócie oznacza, że należy rozbić aktualne własne struktury psychiczne i na ich miejscu stworzyć nowe, lepsze.

Innym psychologiem, zajmującym się rozwojem człowieka był Abraham Maslow. Jego teoria jest bardziej przystępna i bardziej rozpowszechniona.
Stworzył on piramidę hierarchii potrzeb (możesz ją znaleźć w necie, więc nie będę jej tu rysować). Według niego najważniejszą potrzebą człowieka jest samorozwój, jednak nie u każdego taka potrzeba się pojawia. Mówiąc w skrócie każdy z nas ma potrzeby, odpowiednio zaspokajane w trakcie rozwoju. Podstawowe potrzeby łączą się ze sobą i nie muszą występować w podanej kolejności. Po zaspokojeniu tych potrzeb pojawiają się następne – wyższe, czyli szacunku czy miłości. Na samym szczycie znajduje się samorealizacja.
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat Maslowa to jestem otwarta :-)
Pozdrawiam