Odpowiedzi

2009-11-25T12:57:27+01:00
Uważam, że na podstawie tego materiału poradzisz sobie.
Jedną z najwartościowszych cech twórczości Jana Kochanowskiego jest obywatelska troska o losy kraju. Przewija się ona w jego pieśni patriotycznej a także w tragedii ,,Odprawa posłów greckich”. Natomiast w ,,Pieśni o dobrej sławie” poeta przekazuje, że każdy człowiek może służyć swojemu krajowi jeśli tylko zechce. Bug po to dał człowiekowi rozum i mowę aby czynił z tego właściwy użytek. Ten, kto żyje tylko po to aby jeść i pić wiedzie bydlęcy żywot, mawiał Kochanowski. Należy starać się żyć nie tylko dla siebie ale i dla innych. Szczególne obowiązki spadają na ludzi utalentowanych. Komu Bóg poskąpił tych darów i dał silne ramiona też może cenić się użytecznym i walczyć w obronie Ojczyzny albo wiary. Kto wątpi w swoje siły powinien pamiętać, że o zwycięstwie decydują chęci. Skoro i tak kiedyś każdy musi umrzeć, to lepiej zginąć dla sprawy, przejść do legendy niż umrzeć we własnym łóżku zapomnianym przez innych. Tym wszystkim którzy potrafią poświęcić się dla kraju poeta obiecuje jeszcze jedną nagrodę – zbawienie wieczne: ,,A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym co służą ojczyźnie”. W ,,Pieśni o cnocie” poeta pisał, że nie wymaga ona dodatków, ozdób. Jest najwartościowszym walorem każdego człowieka. Pod pojęciem cnoty Kochanowski rozumie mądrość, uczciwość, opanowanie , umiar, piękno i oczywiście patriotyzm. Poeta zastrzegał się, że często człowiek cnotliwy staje się obojętnym na zazdrość innych ludzi. Nie warto na to zwracać uwagi. Trzeba robić swoje, czyli wypełniać obowiązki wobec kraju należycie, bowiem jest to najważniejszy obowiązek człowieka.
1 3 1