Odpowiedzi

2009-11-25T10:28:51+01:00
W PRZYRODZIE:
-pożyteczne:
*rozkładają szczątki obumarłych roślin i zwierząt(tworzenie próchnicy)
*bakterie brodawkowe wiążą azot z powietrza,żyjąć w symbiozie z roślinami motylkowymi,wzbogacają glebę w związki azotowe
*bakterie żyjące w przewodzie pokarmowym zwierząt i człowieka pomagają trawić pokarmy
*powodują,że azot i dwutlenek węgla znajdują się w ciągłym obiegu w przyrodzie
*biorą udział w samooczyszczeniu rzek
-niekorzystne:
*wywołują choroby roślin i zwierząt

W ŻYCIU CZŁOWIEKA
-pożyteczne:
*są przydatne w przemyśle spożywczym:przetwórstwo mleka<kefir,sery,masło>,kiszenie ogórków,kapusty ,grzybów,pasz,produkcja alkoholu
*produkcji szczepionek
*oczyszczaniu biologicznych ścieków
*procesie rozkładu obornika i kompostu
*procesie rozkładu odpadów na wysypiskach śmieci,w wyniku czego otrzymuje się biogaz i nawozy dla rolnictwa
-niekorzystne(szkodliwe):
*wywołują choroby zwierząt i roślin hodowlanych
*powodują szybkie psucie się artykułów spożywczych
*wywołują choroby człowieka
2 5 2