Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T11:45:39+01:00
Cos (alfa:2)|=(1+cos alfa):2
/cos(½α)/=√½(1+cosα) / podnosimy obustronnie do kwadratu i opuszczamy moduł( pod modułem +)

( cos(½α))²=½(1+cosα)
cos²½α-½cosα-½=0
korzystamy ze wzoru na funkcje trygonometryczne kąta ½α , a zatem

cos½α=√(1-cosα)/2 czyli

(√(1-cosα)/2)²-½cosα-½=0
½-½cosα-½cosα-½=0
-cosα=0
cosα=0
np.α=0, 3/4 π