Zad.1
Miedż reaguje z tlenem w stosunku 4:1 w wyniku reakcji powstaje CuO. Ilie gramów miedzi połączy się z 8 gramami tlenu?
zad.2
oblicz czy 10g tlenu wystarczy do całkowitego spalena 2.5g węgla gdy produktem reakcji jest tlenek węgla (4)

1

Odpowiedzi

2009-11-25T11:59:00+01:00
Zad.1 32g

zad2. 4* 2,5= 10.
odp. wystarczy