1.Uzupełnij rónania reakcji i napsz je w postaci cząsteczkowej,jonowej i skróconej jonowej.


a)Fe+HCL-->...........+.................
..........................................

b)..............+............... -->K2PO4+H2
.................................................

c)Zn+HNO3-->....................+.....................
..........................................................

d).......................+...........................-->Al2S3+H2
........................................................................

zad.2 Napsz poniższe rónania w posatci jonowej i skróconej jonowej oraz ogólny przebieg reakcji. Uzupełónij zdanie.

a) ZN+2 HCL-->ZNCL2+h2
.........................................................

b) Ni+H2SO4-->NiSO4+h2
..........................................................

Zapis ogólny przebiegu reakcji:

.....................+......................-->...................+....................... Na podstawie skróconego zapisu jonowego można stwierdzic, że istotą tego procesu jest reakcja atomów metalu z ..................................,w cczego wyniku powstają kationy.........................i cząsteczki ....................... .Baaaaaaaaaaaaardzo proszę o pomoc. Będzę bardzi wdzięczna.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T11:33:57+01:00
A)Fe+2HCl-->FeCl₂+H₂
Fe+2H⁺+2Cl⁻-->Fe²⁺+2Cl⁻+H₂
Fe+2H⁺-->Fe²⁺+H₂
b)2K+H₂PO₄-->K₂PO₄+H₂
2K+2H⁺+PO₄²⁻-->2K⁺+PO₄²⁻+H₂
2K+2H⁺-->2K⁺+H₂
c)Zn+2HNO₃-->Zn(NO₃)₂+H₂
Zn+2H⁺+2NO₃⁻-->Zn²⁺+2NO₃⁻+H₂
Zn+2H⁺-->Zn²⁺+H₂
d)3H₂S+2Al-->Al₂S₃+3H₂
6H⁺+3S²⁻+2Al-->2Al³⁺+3S²⁻+3H₂
6H⁺+2Al-->2Al³⁺+3H₂

a)Zn+2H⁺+2Cl⁻-->Zn²⁺+2Cl⁻+H₂
Zn+2H⁺-->Zn²⁺+H₂
b)Ni+2H⁺+SO₄²⁻-->Ni²⁺+SO₄²⁻+H₂
Ni+2H⁺-->Ni²⁺+H₂

METAL+KWAS-->SÓL+WODÓR

Na podstawie skróconego zapisu jonowego można stwierdzic, że istotą tego procesu jest reakcja atomów metalu z atomami wodoru ,w czego wyniku powstają kationy metalu i cząsteczki wodoru.
1 5 1
2009-11-25T12:51:35+01:00
Zad.1
a)Fe+2HCl-->FeCl₂+H₂
Fe+2H⁺+2Cl⁻-->Fe²⁺+2Cl⁻+H₂
Fe+2H⁺-->Fe²⁺+H₂

b)2K+H₂PO₄-->K₂PO₄+H₂
2K+2H⁺+PO₄²⁻-->2K⁺+PO₄²⁻+H₂
2K+2H⁺-->2K⁺+H₂

c)Zn+2HNO₃-->Zn(NO₃)₂+H₂
Zn+2H⁺+2NO₃⁻-->Zn²⁺+2NO₃⁻+H₂
Zn+2H⁺-->Zn²⁺+H₂

d)3H₂S+2Al-->Al₂S₃+3H₂
6H⁺+3S²⁻+2Al-->2Al³⁺+3S²⁻+3H₂
6H⁺+2Al-->2Al³⁺+3H₂

zad.2

a)Zn+2H⁺+2Cl⁻-->Zn²⁺+2Cl⁻+H₂
Zn+2H⁺-->Zn²⁺+H₂

b)Ni+2H⁺+SO₄²⁻-->Ni²⁺+SO₄²⁻+H₂
Ni+2H⁺-->Ni²⁺+H₂

METAL+KWAS-->SÓL+WODÓR

Na podstawie skróconego zapisu jonowego można stwierdzic, że istotą tego procesu jest reakcja atomów metalu z atomami wodoru ,w czego wyniku powstają kationy metalu i cząsteczki wodoru.
1 5 1