Odpowiedzi

2009-11-25T11:34:08+01:00
Mt 9,27-31

27 Gdy Jezus stamtąd odchodził, poszło za Nim dwóch niewidomych. Wołając prosili: "Ulituj się nad nami, Synu Dawida". 28 Kiedy wszedł do domu, ci ślepcy podeszli do Niego. Jezus powiedział im: "Czy wierzycie, że mam moc to uczynić?" Odpowiedzieli Mu: "Tak, Panie". 29 Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: "Niech się wam stanie według waszej wiary". 30 I otwarły się ich oczy. A Jezus surowo im przykazał, mówiąc: "Uważajcie, by nikt o tym nie wiedział". 31 Lecz oni, gdy odeszli, rozsławili Go po całej tamtejszej krainie.

-------------------------------------------------------------------
To jest część Pisa Świętego powinno pomóc !!!
4 3 4
2009-11-25T11:36:09+01:00
Każdy z 10 cudów opisanych w rozdziale ósmym i dziewiątym Ewangelii według św. Mateusza związany jest z innym problemem: trądem, niewolnictwem, gorączką, kataklizmami (burza), opętaniem przez demony, paraliżem, śmiercią, krwotokiem, ślepotą i zaniemówieniem.

Faryzeusze zarzucili bluźnierstwo Jezusowi z powodu słów skierowanych do człowieka sparaliżowanego: "Odpuszczają się tobie twoje grzechy". Nauczyciele religijni gorszyli się z powodu odwiedzania poborców podatkowych i grzeszników. Uczniowie Jana Chrzciciela dziwili się, że uczniowie Jezusa poszczą mniej od nich.

Jezus objawia się uczniom jako potężny i mocny Bóg, kiedy uzdrawia córkę dostojnika, a teraz uzdrawia dwóch niewidomych.
Judejczycy spodziewali się Mesjasza, który będzie przywódcą i dowódcą zbrojnego powstania, ale Mesjasz - zgodnie z proroctwami - głosi pełne mocy słowa i z mocą uzdrawia.

Dwaj niewidomi już wierzą, że Jezus jest Synem Dawida, Mesjaszem, Synem Bożym. Jezus zaspokoił ich potrzebę - widzą.
Będzie miał odtąd dwóch nowych świadków. Prosi ich o milczenie teraz, w tym miejscu. Ale nie potrafią zachować milczenia wśród swoich bliskich, znajomych i sąsiadów.

Po tych wszystkich zdarzeniach mieszkańcy Galilei są bardziej przygotowani na uwierzenia w Jezusa Chrystusa. Będą słuchali Jezusa, a w przyszłości również Jego uczniów.
1 5 1
2009-11-25T11:38:17+01:00
Jezus w ewangelii św. Mateusza dokonał wielkiego cudu. Kazał wsiąść do łodzi swoim uczniom nim odprawi tłumy aby przedostać się na drugi brzeg. Jezus poszedł modlić się sam a uczniowie ruszyli. Zerwała się okropna burza, uczniowie wystraszyli się "zjawy" która szła na wodzie. To było przecież według ich mentalności abstrakcyjne. Jeden z nich, a był to Piotr nie dowierzył i rzucił Jezusowi wyzwanie. Jezu udowodnił że jest Synem Bożym a burza ustała.
1 5 1