Odpowiedzi

2009-11-25T12:04:52+01:00
F oznacza siłę
k o ile dobrze zrozumiałam k to mały indeks przy F, a oznacza końcową
Fk siła końcowa
strzałka oznacza, że dana wartość jest wektorem

Pzdr
2009-11-25T12:06:40+01:00
ENERGIA KINETYCZNA

Wzór na energię kinetyczną:

Ek = m .v2/2 [kg .m2/s2 = J]Przekształcenia wzoru:

M = 2.Ek/v2

V= ?2 .Ek/m

Ek ? energia kinetyczna
M ? masa
V ? prędkośća) Podaj pięć przykładów ciał posiadających energię kinetyczną.
- Lecący samolot
- Jadący samochód
- Wystrzelony pocisk
- Biegnący człowiek
- Płynący stateklub

W fizyce, energia kinetyczna – to energia ciała, związana z jego ruchem.

Dla ciała o masie m i prędkości v dużo mniejszej od prędkości światła (v<<c), gdzie c jest prędkością światła w próżni, energia kinetyczna wynosi:

lub


Energia kinetyczna, energia mechaniczna związana z ruchem ciała (postępowym lub obrotowym). W przybliżeniu nierelatywistycznym (w fizyce klasycznej) energia kinetyczna ruchu postępowego ciała dana jest wzorem Ek=mV2/2 lub równoważnie Ek= p2/2m, gdzie Ek - energia kinetyczna, m-masa ciała, V-jego prędkość, p-pęd ciała.

2009-11-25T13:05:43+01:00
F oznacza siłę

k to mały indeks przy F, a oznacza końcową Fk siła końcowa

strzałka oznacza, że dana wartość jest wektorem