Odpowiedzi

2009-11-25T12:56:02+01:00
Narodowości:
Polska w okresie międzywojennym była krajem wielonarodowościowym, w którym Polacy stanowili od 64% do 69% populacji. W pewnych rejonach Polacy stanowili mniejszość, na przykład na Kresach Wschodnich, gdzie przewagę mieli Ukraińcy (identyfikowani wówczas z Rusinami), Białorusini lub Litwini. Polacy przeważali jednak na Wileńszczyźnie i w ówczesnym województwie lwowskim. Na zachodzie przeważali w niektórych okolicach Niemcy. W wielu miejscowościach dominowała ludność żydowska.

Narodowości według spisu z 1931 r. (samookreślenie według używanego języka):

Polacy – 68,9%.
Ukraińcy – 10,1%.
Żydzi – 8,6%.
Rusini – 3,8%.
Białorusini – 3,1%.
Niemcy – 2,3%.
Poleszucy – 1,8%.
Rosjanie – 0,4%.
inni – 1%.

http://pl.wikipedia.org/wiki/II_Rzeczpospolita
4 4 4