Uzupełnij tekst.
Grecja była ojczyzną pierwszych ............, czyli miłośników mądrości.
Do najbardziej znanych myślicieli greckich należał........... Wierzył on, że najważniejsze dla ludzi jest odróżnienie ............. od zła. Oskarżony m.in. o bezbożność został swkazany na karę .......... Jego rozważania spiasał...........,
który w ......... r. p.n.e. założył słynną szkołę Filozoficzną - Akademię.
Podstawy nauki zwanej logiką stworzył .............. Był również wychowawcą króla Macedonii - ........... Tales z Miletu uznawany jest za ojca astronomiii i.............. Obliczył on wysokość ........... na podstawie długości ich cienia, a także przewidział zaćmienie słońca w ....... r.p.n.e.
Osiągnięcia greckich matematyków w IV w.p.n.e. opisał ............. Dzieło to stało się podstawowym podręcznikiem do matematyki, wykorzystywanym aż do ........ w. żyjący w .......w.p.n.e. Archimedes wykorzystywał swoją wiedzę w praktyce. Sformuował prawo .............. cieczy i podał przybliżoną wartość liczby....... Najwybitniejszym historykiem greckim był.............. W swojej pracy zatytułowanej .............. opisał historię Grecji i Bliskiego Wschodu.

1

Odpowiedzi

2015-12-15T19:40:30+01:00
 Grecja była ojczyzną pierwszych FILOZOFÓW, czyli miłośników mądrości. Do najbardziej znanych myślicieli greckich należał SOKRATES.Wierzył on, że najważniejsze dla ludzi jest odróżnienie DOBRA od zła. Oskarżony m.in. o bezbożność został swkazany na karę  ŚMIERCI. Jego rozważania spiasał PLATON, który w 387 r. p.n.e. założył słynną szkołę Filozoficzną - Akademię PLATOŃSKĄ. Podstawy nauki zwanej logiką stworzył ARYSTOTELES. Był również wychowawcą króla Macedonii - ALEKSANDRA. Tales z Miletu uznawany jest za ojca astronomiii i MATEMATYKI. Obliczył on wysokość PIRAMID na podstawie długości ich cienia, a także przewidział zaćmienie słońca w 585  r.p.n.e. Osiągnięcia greckich matematyków w IV w.p.n.e. opisał EUKLIDES. Dzieło to stało się podstawowym podręcznikiem do matematyki, wykorzystywanym aż do XIX w. żyjący w III w.p.n.e. Archimedes wykorzystywał swoją wiedzę w praktyce. Sformuował prawo WYPORU cieczy i podał przybliżoną wartość liczby PI. Najwybitniejszym historykiem greckim był HERODOT. W swojej pracy zatytułowanej "DZIEJE" opisał historię Grecji i Bliskiego Wschodu
2 4 2