Odpowiedzi

2009-11-25T15:27:00+01:00
Zapisujemy równanie reakcji zobojętniania:
2NaOH + H₂SO₄ -> Na₂SO₄ + H₂O

Liczymy, ile moli kwasu siarkowego (VI) wzięto do reakcji:
Cmol=n/V
0,0975g/dm³ = n/0,0112dm³ /*0,0112dm³
n=0,0975 moli/dm³*0,0112dm³
n=0,001092moli

Biorąc pod uwagę reakcję ustalamy, ile moli NaOH było w drugiej próbce.
2mol --- 1mol
x ---- 0,001092mol
x=2*0,001092
x=0,002184mol

Wiedząc, ile moli było w probówce drugiej, obliczamy stężenie molowe tego roztworu.
Cmol = 0,002184mol/0,025dm³
Cmol = 0,08736 mol/dm³

Zakładając, że w drugiej probówce był roztwór o takim samym stężeniu procentowym, co i w pierwszej, liczymy ile moli NaOH znalazło się w pierwszej probówce (stężenia molowe są takie same).
0,0876 g/dm³ = n/0,5dm³
n=0,08736 g/dm³ * 0,5dm³
n=0,04368mol

Liczymy masę molową NaOH.
M NaOH = 23g + 16g + 1g = 40g

Liczymy, ile waży 0,04368 moli NaOH.
40g * 0,04368 = 1,7472g

PS Stężeń molowych dawno nie robiłem, ale mam nadzieję, że wszystko pamiętałem;)