Odpowiedzi

2009-11-25T13:55:30+01:00
Metafota-przenośnia,tworząc związek frazeologiczny o innym znaczeniu niż dosłowny sens wyrazów

epitet-określenie rzeczownika

dźwiękonaśladownictwo-wyraz lub zespół wyrazów naśladujących dźwięki i odgłosy

porównanie-Epitet- najczęściej połączenie rzeczownika z przymiotnikiem

uosobienie-nadanie przedmiotom,roślinom i zwierzątom ludzkich cech


9 3 9
2009-11-25T13:59:21+01:00
Epitet- wyraz (najczęściej przypiotnik) pełniący funkcję określenia rzeczownika, np. ciemny sen

dźwiękonaśladownictwo- (onomatopeja) wyraz naśladujący dźwięki, np. wr, miau, i jak bóbr dudni piorun

porównanie- uwydatnienie cech opisywanego przedmiotu, postaci itd. przez wskazanie cech wspólnych z innymi przedmiotami, postaciami, itd. Zestawieniu służą słowa: jak, jakby, niby, niczym, na kształt.

uosobienie- (personifikacja) nadanie rzeczom, zwierzętom, roślinom cech człowieka, np. Kiedy nadejdzie ten dzień/ Przyniesie na wyciągniętej ręce chleb.
11 4 11