Zadanie 1

Oblicz objętość stożka o tworzącej długości 8 cm, wiedząc, że kąt między ramionami przekroju osiowego jest prosty.

Zadanie 2
Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości 4 cm. Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej tego stożka.

Proszę także o podanie rozwiązania do tych zadań

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T14:39:34+01:00
L(tworząca)=8 cm
2r=8√2
r=4√2
H=4√2
V=⅓πr²H
V=⅓π*(4√2)²*4√2
V=128√2π i to wszystko przez 3 cm³
2)2r=4
r=2
H=4√3/2
H=2√3
V=⅓πr²H
V=⅓π*2²*2√3
V=8√3π i to wszystko przez3 cm³
Pb=πrl
Pb=π*2*4
Pb=8π cm²