Odpowiedzi

2009-11-25T14:27:51+01:00
Battle under Grunwald
discovery of America
2009-11-25T14:27:37+01:00
Battle under Grunwald
discovery of America
2009-11-25T14:28:25+01:00
Powiedz dwie ważne daty, wydarzenia w historii lub w twoim życiu.

rok 1920-3 stycznia – Wojna polsko-bolszewicka: rozpoczęła się akcja zaczepna grupy wojsk gen. Edwarda Rydza-Śmigłego przeciwko bolszewikom na Dyneburg

rok 1929- 2 lutego – najzimniejsza noc w Polsce. W Dubiach k. Krakowa temperatura spadła do -42 °C.
9 lutego – Polska podpisała protokół Litwinowa (wszedł w życie 25 lipca).