Odpowiedzi

2009-11-25T14:28:16+01:00
Zespół trwałych cech, które regulują życie i postępowanie człowieka
2009-11-25T14:28:06+01:00
Osobowość jest to wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym (poczucie stabilności). Jest to zespół względnie trwałych cech lub dyspozycji psychicznych jednostki, różniących ją od innych jednostek.