Odpowiedzi

2009-11-25T14:33:53+01:00
Alternatywne źródła energii wykorzystują energię, którą dała nam natura. Można tu
zaliczyć m.in. energię promieniowania słonecznego, energię wiatrową czy siłę płynącej
wody. Jednak oprócz tych podstawowych można tu znaleźć inne, które przez wielu nie są
w ogóle klasyfikowane do alternatywnych źródeł. Do tej grupy można zaliczyć
częściowo przetworzone odpady (komunalne oraz przemysłowe – a zwłaszcza tworzywa
sztuczne).