Odpowiedzi

2009-05-20T21:04:24+02:00
Ciężar (siła przyciągania ziemskiego)= masa * przyśpieszenie ziemskie (g=9,81 m/s2)
17 2 17
Ciężar ciała wyliczamy ze wzoru
P = m · g

m - masa ciała
g - przyspieszenie ziemskie
Masę wyliczymy ze wzoru na gęstość:Po pomnożeniu obu stron tego równania przez V otrzymamy:

m = ρ ∙ V

Podstawimy tę masę do wzoru na ciężar:

P = ρ ∙ V ∙ g

A ciężar do wzoru na ciężar właściwy. Wtedy otrzymamy:Po skróceniu V otrzymamy wreszcie gotowy wzór na ciężar właściwy:

γ = ρ ∙ g

19 4 19