Odpowiedzi

2009-11-25T14:35:08+01:00
dział chemii zajmujący się stosunkami ilościowymi przemian związków chemicznych zachodzących w czasie reakcji chemicznych. Mówiąc prościej stechiometria zajmuje się ustaleniem w jakich proporcjach ilościowych reagują z sobą związki chemiczne i jakie są proporcje substratów do produktów. Proporcje te wylicza się na podstawie równań chemicznych analizowanych reakcji oraz znajomości mas cząsteczkowych substratów i produktów.
2009-11-25T14:35:31+01:00
Dział chemii zajmujący się stosunkami ilościowymi przemian związków chemicznych zachodzących w czasie reakcji chemicznych
2009-11-25T14:36:02+01:00
Dział chemi zajmujący się obliczaniem w jakim stosunku łączą się pierwiastki lub reagują związki chemiczne
1 3 1