Pizzeria "Bella Bellissima" oferuje pizzę w trzech wielkościach. Oblicz, ile w przybliżeniu kosztuje 1dm² pizzy każdego rodzaju.
ŚREDNICA PIZZY: 30cm. CENA: 16zł
ŚREDNICA PIZZY: 40cm. CENA: 20 zł
ŚREDNICA PIZZY: 60cm. CENA: 27 zł

Proszę o obliczenia! Dla ułatwienia daję wyniki jakie powinny wyjść:
2,26zł; 1,59zł; 0,95zł.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T14:48:16+01:00
1dm²=100cm²

ŚREDNICA PIZZY: 30cm. CENA: 16zł
r=15
P=πr²=15²*3,14=225*3,14=706,50cm²

706,50cm² kosztuje 16 zł
100cm² kosztuje x

obliczam z proporcji x

x=100*16/706,5=1600/706,5=2,26zł

ŚREDNICA PIZZY: 40cm. CENA: 20 zł
r=20
P=20²*3,14=400*3,14=1256 cm²

1256 cm² kosztuje 20
100 cm² y

y=100*20/1256 zł=2000/1256=1,59 zł

ŚREDNICA PIZZY: 60cm. CENA: 27 zł
r=30

P=30²*3,14=900*3,14=2826 cm²

2826 cm² kosztuje 27 zł
100 cm² kosztuje z

z=100*27/2826=2700/2826=0,95zł

czyli 1dm² pizzy kosztuje odpowiednio 2,26zł; 1,59zł; 0,95zł.


9 4 9
2009-11-25T15:00:54+01:00
1dm²=100cm²
śr. pizzy to 30cm. cena to 16zł
promien to 15cm

P=pi r kw. = pi 15 kw.= 225 pi = 225*3,14 =706,5 cm kw. to kosztuje 16 zł
a 100 cm kw. kosztuje x

x= 100*16/ 706,5= 2,26 (w zaokragleniu)śr. 2 pizzy to 40cm. cena to 20 zł
promien to 20
P=pi r kw. = pi 400= 400*3,14 = 1256 cm kw. to kosztuje 20 zł
a 100 cm kw. kosztuje x

x=100*20/1256 zł=1,59 (w zaokragleniu)

śr. 3 pizzy to 60cm. cena to 27 zł
promien to 30cm

P=pi 30 kw. = 900 pi = 900 * 3,14= 2826 i to kosztuje 27 zł
a 100 cm kw. kosztuje x

x=100*27/2826=0,95 (w zaokragleniu)

1 1 1
2009-11-25T15:12:10+01:00
ŚREDNICA PIZZY: 30cm. CENA: 16zł

r=20cm
P (koła) = π r2
P= π * 225cm2 = 3,14 *225cm2= 706,5 cm2
706,5cm2=7,065dm2
16:7,065 = 2,26
1 dm2 kosztuje 2,26zł

ŚREDNICA PIZZY: 40cm. CENA: 20 zł

r=20cm
P= π * 400cm2= 3,14*400cm2 =1256cm2
1256cm2=12,56dm2
20:12,56=1,59
1dm2 kosztuje 1,59zł

ŚREDNICA PIZZY: 60cm. CENA: 27 zł

r=30cm
P=π*900cm2=3,14*900cm2=2826cm2
2826cm2=28,26dm2
27:28,26=0,95
1dm2 kosztuje 0,95zł
4 4 4