Sprawdz w jakich okolicznościach zostały wypowiedziane zamieszczone poniżej słowa , co oznaczają i kto jest ich autorem . Zebrane informacje zapisz zgodnie z poznanymi zasadami ( chodzi tu o cytaty ) .

a) " Alea iacta est "
b) " Eureka !"
c) " Wiem , że nic nie wiem "
d) " Człowiekiem jestem i nic , co ludzkie , nie jest mi obce "
e) " Carpe diem "
f) " Cogito ergo sum "
g) " A jednak się kręci "
h) " Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi ! Tej ziemi ! "

To zadanie jest w ćwiczeniach " Gramatyka i stylistyka " na str. 30 .


Proszę o rozwiązanie...;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T15:05:42+01:00
" Alea iacta est "
słowa, które rzekomo Juliusz Cezar wypowiedział 10 stycznia 49 r. p.n.e., podczas przekraczania wraz ze swoją armią rzeki Rubikon (pn. Włochy). Przekroczenie tej rzeki było jednoznaczne z rozpoczęciem wojny domowej przeciwko Pompejuszowi i optymatom. Zwrot po raz pierwszy zacytowany przez Swetoniusza w dziele Żywoty Cezarów w formie iacta alea est. Obecnie w języku polskim zwrot funkcjonuje najczęściej w postaci kości zostały rzucone.

" Eureka !"

tego niewiem

Wiem ze nic niewiem

Sokrates był greckim filozofem, który żył na przełomie V i VI wieku p.n.e. jego sławne słowa „wiem, że nic nie wiem” oznaczają świadomość, że jeśli czegoś nie wiem, to znaczy, że posiadam wiedzę o własnej niewiedzy. Sokrates wychodził z założenia, że wiedza jest największą i najcenniejszą cnotą. Zakładał, że jeśli wiem – posiadam wiedzę o tym , co jest dobre, a co złe, to nie mogę czynić źle.

Człowiekiem jestem i nic , co ludzkie , nie jest mi obce

Słowa te zostały wypowiedziane przez Terencjusza, rzymskiego poetę żyjącego w starożytności. Choć to epoka odległa, stłumiona przez kulturę i poglądy średniowiecza, jednak nie została całkowicie pogrzebana przez płynący czas. Próbę wskrzeszenia podjęli ludzie renesansu. Zdanie wypowiedziane przez Terencjusza stało się jedną z myśli przewodnich tej epoki. W centrum zainteresowania znalazł się człowiek, jego życie, dusza, ciało i wszystko co wiąże się z ludzką egzystencją. Ludzie renesansu śmiało mówili, że nic co ludzkie nie jest im obce – czy aby nie nazbyt śmiało, a może były to tylko puste przechwałki ?...? Można to bardzo łatwo sprawdzić śledząc z uwagą osiągnięcia ówczesnych ludzi, zarówno w literaturze jak i sztuce.

Carpe diem

Carpe diem (łac. dosłownie - "chwytaj (skub) dzień") - sentencja pochodząca z poezji Horacego, zawarta w Pieśniach (1, 11, 8). "Chwytaj dzień, bo przecież nikt się nie dowie, jaką nam przyszłość zgotują bogowie..." - nawiązanie do quid sit futurum cras, fuge quaerere – "nie pytaj o to, co przyniesie jutro" (Horacy, Pieśni, 1, 9, 13). Odwołuje się ona do epikureizmu, w którym teraźniejszość jest ważniejsza od przyszłości


Cogito ergo sum
(łac. "myślę, więc jestem") – Zdanie, które stanowi podstawę filozofii Kartezjusza.Zgodnie z tymi słowami ludzki umysł jest warunkiem naszej egzystencji i życia w świecie jaki oglądamy na co dzień. Otrzymaliśmy wspaniały dar od natury

" Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi ! Tej ziemi ! "
Jan Pawel II
wypowiedzial je podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. Wolal wtedy o odnowe Polski.1979 bodajze rok
19 3 19