Odpowiedzi

2009-11-25T14:48:34+01:00
Ujemne oddziaływanie hałasu na organizm człowieka w warunkach narażenia zawodowego można podzielić na dwa rodzaje:


* wpływ hałasu na narząd słuchu

* pozasłuchowe działanie hałasu na organizm (w tym na podstawowe układy i narządy oraz zmysły człowieka).Szkodliwy wpływ hałasu na narząd słuchu powodują następujące jego cechy i okoliczności narażenia:


* równoważny poziom dźwięku A (dla hałasu nieustalonego) lub poziom dźwięku A (dla hałasu ustalonego) przekraczający 80 dB; bodźce słabsze nie uszkadzają narządu słuchu nawet przy długotrwałym nieprzerwanym działaniu
http://www.ciop.pl/6538.html


Mam nadzieję że pomogłam
1 5 1
2009-11-25T14:53:35+01:00
- bezsenność
- częste bóle głowy
- drażliwość
- podnoszone ciśnienie krwi
- zmiany cholesterolu
- hałas powyżej 80 dB może powodować trwałe uszkodzenia słuchu
- hałas nawet może doprowadzić do zawału serca
5 4 5