Odpowiedzi

2009-11-25T14:53:19+01:00
Wojna celna:
-1925 Niemcy odmówiły importu węgla z Polski
-trudna sytuacja kopalń na górnym Śląsku
-Polska ograniczyła import towarów z Niemiec
-Niemcy całkowicie wstrzymały wymianę towarową
-niektóre wyroby zakazano sprowadzać, inne obciążono wysokim cłem
-trwała wojna celna do 1931, spowodowała duże problemy w polskim życiu gospodarczym
-nie miała podłoża gospodarczego, Niemcy chciały wyniszczyć Polskę i skłonić do ustępstw terytorialnych
-Polacy znaleźli inne rynki zbytu
2 5 2
2009-11-25T15:05:45+01:00
W styczniu 1925 r. wygasła klauzula najwyższego uprzywilejowania przez Niemcy towarów z państw ententy (w tym z Polski), a w czerwcu tego samego roku skończył się także okres bezcłowej sprzedaży przez Polskę do Niemiec produktów z Górnego Śląska (głównie węgla). Ponieważ już wcześniej Polacy podnieśli cła na towary importowane, Niemcy przestali sprowadzać do siebie towary z Polski. W odwecie rząd Polski zakazał importu z Niemiec.

Gwałtowne zerwanie więzi ekonomicznych z Niemcami spowodowało poważne zachwianie polskiej gospodarki, gdyż tam właśnie trafiało aż 43% polskiego eksportu. Z tego powodu produkcja spadła aż o 20% pociągając za sobą wzrost bezrobocia i inflację.

Strajki w angielskich kopalniach spowodowały większe zainteresowanie polskim węglem i już w 1926 r. sytuacja gospodarcza zaczęła się poprawiać. Znaleziono nowe rynki zbytu (głównie w Skandynawii) i uniezależniono się od niemieckiej gospodarki. Wzrost eksportu zmusił władze polskie do przyspieszenia budowy portu w Gdyni i linii kolejowej łączącej Pomorze ze Śląskiem. Wojna gospodarcza z Niemcami na dłuższą metę okazała się więc korzystna dla polskiej gospodarki.