Zapisz w jak najprostrzej postaci:
a) o ile większy jest obwód kwadratu o boku x+10 od obwodu prostokąta o bokach x-1 i x+2?

b) o ile mniejsza od liczby x jest średnia arytmetyczna liczb x,x-5 i x-7?

c) o ile większa jest liczba 20 razy większa od x+1 od liczby o 20% większej od x-1?

1

Odpowiedzi

2009-11-25T15:06:39+01:00
A) Obw kw. = 4* (x+10) = 4x+40
Obw. pr.= 2(x-1)+ 2 (x+2)= 2x-2+2x+4=4x+2
4x+40-4x+2=38
o 38
b) x- (x+x-5+x-7)/3=x- x-4= -4
czyli o 4 mniejsza
c) 20(x+1)- 1,2 (x-1)=20x+20- 1,2x-1,2=18,8x+18,8
o 18,8x+18,8