Odpowiedzi

2009-11-25T15:37:03+01:00
Charakterystyka ustroju społeczno- politycznego II RP:

http://www.sciaga.pl/tekst/21794-22-charakterystyka_ustroju_spoleczo_politycznego_ii_rzeczypospolitej

Charakterystyka systemu partyjnego RP:

http://www.wosna5.pl/charakterystyka_systemu_partyjnego_rp

Charakterystyka samoobrony RP:

http://www.bryk.pl/teksty/liceum/pozosta%C5%82e/wos/14810-charakterystyka_samoobrony_rp.html

Charakterystyka konstytucji 3 maja w RP:

http://www.esciagi.info/ogolna-charakterystyka-konstytucji-3-go-maja,313

Charakterystyka ogólna konstytucji RP:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej