Odpowiedzi

2009-11-25T15:39:35+01:00
1a - koleżanka już odpowiedziała
1b 2CH₃COOH + Zn -> (CH₃COO)₂Zn + H₂

2) Kwas masłowy to kwas butanowy
C₃H₇COOH + 5O₂ -> 4CO₂ + 4H₂O

3) 2HCOOH + Mg -> (HCOO)₂Mg + H₂
2HCOOH + Mg(OH)₂ -> (HCOO)₂Mg + 2H₂O
2HCOOH + MgO -> (HCOO)₂Mg + H₂O