Odpowiedzi

2009-11-25T15:10:08+01:00
Cykl ten najczęściej jest ujmowany w następujące, kolejno realizowane etapy:
1. określenie celu działania,
2.zbadanie środków koniecznych do zrealizowania celu i dostępnych realizatorom,
3. planowanie działania ,
4. gromadzenie i porządkowanie koniecznych środków osobowych, materialnych i informacji oraz organizowanie struktur pojmowanych statycznie,
5. realizację przedsięwzięcia zgodnie z planem,
6. kontrolę uzyskanych efektów