Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T15:24:46+01:00
Bezpośrednią przyczyną wojny była ugoda w Perejasławiu między Rosją a Chmielnickim, który oddawał Ukrainę pod protektorat rosyjski. Rosjanie, wykorzystując postanowienia umowy, wkroczyli na wschodnie rubieże Polski. Wojna ta była elementem konsekwentnej polityki carów rosyjskich dążących do scalenia pod swoją władzą terenów rosyjskich, z których spora część znajdowała się w granicach Rzeczpospolitej. Wykorzystano tu słabość polsko-litewskiego państwa po walce z powstaniem kozackim i śmierci króla Władysława IV Wazy (przyczyny naturalne).

przyczyny wojen z Imperium Osmańskim:
- samowolne wyprawy kozaków przeciw Turkom
- najazdy tatarskie na województwa płd.-wsch. Rzeczypospolitej
- rywalizacji polsko-turecka o wpływy w Mołdawii
- współpraca Zygmunta III Wazy z Habsburgami – wrogami Turków.

Wejście wojsk austriackich miało niejako w łatwy sposób wiązać zaplecze austriackie jakim było Księstwo Warszawskie. Główny teatr zmagań miał miejsce bowiem w samej Austrii, ale też i we Włoszech (Eugeniusz i Marmont).
1 5 1