Odpowiedzi

2009-11-25T15:05:09+01:00
Obszary z niskim przyrostem to np. kraje wysoko rozwinięte. Powód m.in. zmiana stylu życia, zmiana modelu rodziny, łatwy dostęp i świadomość antykoncepcji.
Inny obszar to kraje byłego ZSRR. Powód: m.in. brak środków na utrzymanie potomstwa, zmiana mentalności.
I jeszcze jeden obszar obecnie już go prawie nie ma, jedynie jakieś prymitywne plemiona w dżungli, gdzie liczba urodzeń jest bardzo duża, ale jednocześnie bardzo duża śmiertelność niemowląt i mała długość życia. Powód m.in. brak dostępu do opieki medycznej, brak higieny, życie ściśle uwarunkowane od przyrody.
2009-11-25T15:32:37+01:00

Obszary z niskim przyrostem naturalnym to takie gdzie kraje są wysoko rozwinięte .
Powodem jest np.
zmiana stylu życia
łatwy dostęp i świadomość antykoncepcji
Innym przykładem może być były kraj zsrr
Powodem jest np,
brak środków na utrzymanie potomstwa, zmiana mentalności.