Zapisz w jak najprostrzej postaci:
a) o ile większy jest obwód kwadratu o boku x+10 od obwodu prostokąta o bokach x-1 i x+2?

b) o ile mniejsza od liczby x jest średnia arytmetyczna liczb x,x-5 i x-7?

c) o ile większa jest liczba 20 razy większa od x+1 od liczby o 20% większej od x-1?

1

Odpowiedzi

2009-11-26T12:48:57+01:00
Zapisz w jak najprostrzej postaci:
a) o ile większy jest obwód kwadratu o boku x+10 od obwodu prostokąta o bokach x-1 i x+2?
Ob=4a
a=x+10
Ob=4x+40

Ob1=2c+2d
c=x-1
d=x+2
Ob1=2x-2+2x+4=4x+2

Ob-Ob1=4x+40-4x-2=38
jest wiekszy o 38

b) o ile mniejsza od liczby x jest średnia arytmetyczna liczb x,x-5 i x-7?
(x+x-5+x-7):3=(3x-12):3=x-4
jest mniejsza o 4


c) o ile większa jest liczba 20 razy większa od x+1 od liczby o 20% większej od x-1?
20(x+1)=20x+20
1,2(x-1)=1,2x-1,2
20x+20-1,2x-1,2=18,8x+18,8
o 18,8x+18,8
4 5 4