Odpowiedzi

2009-11-25T15:08:21+01:00
Cechy gospodarki centralnie planowanej:

- monocentryczny ład społeczny kluczowa rola partii komunistycznej w życiu politycznym i

gospodarczym;

- dominujący udział własności państwowej, głównie w przypadku własności środków

produkcji; w Polsce wyjątkiem było rolnictwo, gdzie 75 % areału gruntów rolnych należało

do indywidualnych gospodarstw rolnych;

- centralne planowanie i zarządzanie gospodarką;

Cechy gospodarki rynkowej:
- Dominacja własności prywatnej
- Alokacja poprzez rynek- poprzez popyt i podaż
- Rynek tworzy ceny w zależności od popytu i podaży,
- Samodzielność podmiotów gospodarczych
- Ograniczona rola państwa (mała interwencja państwa)
- Konkurencja.
8 4 8
2009-11-25T15:23:04+01:00
Cechy gospodarki centralnie-planowanej:
-brak konkurencji na rynku
-decyzje o tym co przedsiębiorstwo ma produkować w jakiej ilości i za jaką cenę określało państwo
-nierównowaga popytu i podaży(nadwyżka popytu nad podażą)
-niska jakość oferowanych towarów
-państwo było właścicielem większości zasobow gospodarczych
-ceny towarów były niedostosowane do sytuacji na rynku
-gospodarka miala charakter nakazowo-rozdzielczy,czyli zadania i srodki na ich wykonanie przekazywane były ze szczebla centralnego
-nie było bezrobocia
CECHY GOSPODARKI RYNKOWEJ:
-pojawienie się konkurencji
-wzrost jakości i ilości oferowanych towarów
-pojawiło się bezrobocie
-zaczęto prywatyzację przedsiębiorstw
-przekształcanie przedsiębiorstw w jednoosobowe spółki
-oddanie do odpłatnego korzystania(spółki pracownicze)
-wniesienie majątku do spółki
-sprzedaż akcji lub udziałów spółki na rynku
-dążono do utrzymania równowagi rynkowej
-przedsiębiorca decydował co będzie produkowane w jakiej ilości i po jakiej cenie.
15 4 15