Odpowiedzi

2009-11-25T15:19:19+01:00
POPYT- to wielkość zapotrzebowania na dobro, jakie zgłaszają wszyscy kupujący na rynku w danym momencie i przy określonym poziomie ceny
PRAWO POPYTU- odzwierciedla trwałą zależnośc miedzy wielkościa zapotrzebowania na dobro, a poziomem jego ceny.
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POPYT:
-czynnik cenowy
-inne czynniki, np wraz ze wzrostem wynagrodzenia wzrasta popyt
dobra sybstytucyjne- odrózniaja się id innych dóbr tym, że przy stałym poziomie jego ceny, konsumet nabywa większą ilość dobra w sytuacji, kiedy rośnie jego dochód
DOBRO KOMPL- przy stałym poziomie jego ceny, konsument nabywa mniejszą ilośc dobra A w syt, kiedy rośnie poziom dobra B

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T16:02:27+01:00
POPYT- to ilośc dóbr i usług, jaka może być kupiona przez konsumentów na rynku po danej cenie w określonym czasie.
CZYNNIKI, OD KTÓREGO ZALEŻY POPYT:
-dochody,
-ceny,
-skłonność do oszczędzania.
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POPYT:
-jakość towaru,
-moda, gust,
- działania marketingowe,
-tradycja, kultura.
DOBRA KOMPLEMENTARNE- to dobra, które uzupełniaja się w zaspokajaniu konkretnej potrzeby.Np.samochód i benzyna.
DOBRA SUBSTYTUCYJNE-to takie towary i usługi, które ze względu na podobne cechy czy właściwości zaspokajają się wzajemnie w zaspokajaniu określonej potrzeby.Np.masło i margaryna, kino i telewizja.