Odpowiedzi

2009-11-25T15:38:50+01:00
Mechanizm rynkowy - proces obejmujący żywiołowe działania podmiotów na rynku, w wyniku którego dochodzi do ustalenia równowagi rynkowej, a więc samoczynnego dostosowania wielkości popytu (D) i podaży (S), poprzez odpowiednie ustalenie ceny równowagi (P).

Proces gospodarczy jest to stale powtarzający się cykl działań ludzkich polegających na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich oraz osiągnięciu wyznaczonych celów (np. zdobycie nowych rynków, zwiększenie produkcji).
Elementy procesu gospodarczego:
a. produkcja
b. wymiana
c. konsumpcja

dobra - to zasoby służące zaspokajaniu potrzeb.
usługi - to czynności,działalność człowieka służąca zaspokajaniu potrzec
zasoby (nakłady)- wszystkie materialne i niematerialne składowe procesy produkcji, które są niezbędne do wytwarzania dóbr