Odpowiedzi

  • aga7
  • Rozwiązujący
2009-11-25T15:10:31+01:00
Http://www.wybory.tarnobrzeg.info/informacje-ogolnopolskie/program-wyborczy-pisu/


http://www.money.pl/gospodarka/polityka/artykul/lid;przedstawila;program;wyborczy,144,0,264080.html
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T15:16:32+01:00
Pis

Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsza partia przedstawiła swój program wyborczy zatytułowany „IV Rzeczpospolita – Sprawiedliwość dla Wszystkich”. Prezentacji dokonał Prezes Jarosław Kaczyński podczas konwencji w Krakowie.

Program „IV Rzeczpospolita – Sprawiedliwość dla Wszystkich” jak każdy poważny program polityczny wynika z dążenia do realizacji celów, które wyrastają
z najgłębszych przekonań środowiska, które program prezentuje, z przeświadczeń wyrastających z wyznawanego systemu wartości – tymi słowami prezes PiS Jarosław Kaczyński rozpoczął omawianie programu wyborczego swojej partii. Lider PiS w swoim wystąpieniu podkreślił, że program jest nierozerwalną częścią kampanii parlamentarnej. Zaznaczył również, że program ma poparcie kandydata na Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, który deklaruje, że jako Prezydent będzie czynnie zabiegał o jego realizację.

Mamy poważny program polityczny obejmujący wszystkie istotne dziedziny życia publicznego takie jak: rodzina, zdrowie, edukacja, rolnictwo polityka społeczna, bezpieczeństwo, polityka międzynarodowa, polityka ekonomiczna. Nasz program proponuje dwa podstawowe, łączące się ze sobą zespoły zadań. Pierwszy, to naprawa państwa, a drugi to nowa polityka gospodarcza. PiS jest gotowy reformować państwo a zaprezentowany przez nas program jasno pokazuje, że wiemy jak chcemy to zrobić – przekonywał licznie przybyłych na spotkanie mieszkańców Krakowa lider Prawa i Sprawiedliwości.

Aby zapoznać się z programem wystarczy kliknąć:
http://www.wybory.pis.org.pl/program.php

Po

PO to centroprawicowa partia polityczna, która deklaruje konserwatyzm w życiu społecznym, zaś liberalizm w gospodarce.

Głównym celem partii jest wprowadzenie podatku liniowego, który pozwoli uprościć system podatkowy. Dodatkowo PO chce zachować obowiązkową składkę ubezpieczeniową oraz uprościć i zmniejszyć część podatków na tyle, na ile będzie to zgodne z prawem unijnym.Ugrupowanie chce wdrożyć politykę „taniego państwa”, która polega na łączeniu stanowisk jednostek organizacyjnych w administracji, co pozwoli obniżyć koszty. Dodatkowo chce wprowadzić regułę fiskalną, która polega na zmniejszeniu realnego tempa wydatków budżetowych, co spowoduje ograniczenie udziału wydatków publicznym w PKB. Warunkiem wprowadzenia takiej polityki fiskalnej jest utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Platforma uważa, że decentralizacja samorządów jest niezbędna, gdyż jedynie w ten sposób będą one mogły właściwie zarządzać sprawami publicznymi. Popiera przekształcenie praw spółdzielczych w prawa własnościowe oraz likwidację użytkowania wieczystego gruntu.

Ugrupowanie opowiada się za zwiększeniem zakresu działań Parlamentu Europejskiego. Partia sprzeciwia się legalizacji związków homoseksualnych, aborcji, eutanazji oraz „miękkich narkotyków”, a także wprowadzeniu kary śmierci.
PsL
Polskie Stronnictwo Ludowe to centrowa partia polityczna powstała 5 maja 1990 r. z połączenia PSL Odrodzenie (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL. Podstawy programu PSL oparte są na zasadach doktryny agraryzmu.


Narodowe Priorytety PSL na lata 2007-2011 przedstawiono pod hasłem "RAZEM TWORZYMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ". To 10 kluczowych kierunków działania, każdy rozwinięty w 10 konkretnych obszarach. 10 strategicznych kierunków działania to: praca, zdrowie, wspólnota, edukacja, przedsiębiorczość, samorządność, natura, bezpieczeństwo, praworządność, polska racja stanu. Poniżej prezentujemy omówienie poglądów komitetu wyborczego PSL na kwestie polityki społecznej, edukacji, służby zdrowia, podatków i polityki gospodarczej, rolnictwa, samorządu, sądownictwa, policji i przestępczości oraz polityki zagranicznej.

Polityka społeczna

PSL chce wspierać rodzinę w kluczowych aspektach - poprzez prorodzinne podatki oraz dłuższe urlopy macierzyńskie. Wprowadzić premie podatkowe za aktywne i twórcze działania, takie jak budowanie domu, zakup mieszkania, podwyższanie kwalifikacji. Chce wspierać utalentowaną młodzież, a dla seniorów przewiduje promowanie aktywnego i czynnego udziału w życiu (uniwersytety trzeciego wieku, turystyka, opieka i wychowanie młodego pokolenia). W kwestii emerytur PSL postuluje przywrócenie stabilizacji i dobrego funkcjonowania systemu emerytalnego - poprawa w ZUS, KRUS, OFE, ustawa o emeryturach pomostowych. Jeśli chodzi o pomoc społeczną, PSL stawia na usprawnienie instytucji państwowych, wzmocnienie samorządowych, poszerzenie inicjatyw społecznych.

W kwestii pracy, PSL chce przede wszystkim zapewnić pracę bliżej domu i za wyższe zarobki, wprowadzić powszechnie nowe formy zatrudnienia (takie jak np. telepraca), zapewnić wsparcie państwa dla tworzenia nowych miejsc pracy. Także wzmocnić programy - praca dla młodych, praca dla absolwentów, tworzyć państwo przyjazne pracownikom i poszerzyć możliwości aktywnego zmniejszania bezrobocia. PSL wspiera podwyższanie kwalifikacji (premia podatkowa) i chce wzmocnić regionalne programy tworzenia miejsc pracy (wsparcie dla samorządu).

Edukacja

PSL chce zapewnić szeroko bezpłatny dostęp do wiedzy. Zdaniem PSL, państwo powinno wspierać inicjatywy społeczne, takie jak bezpłatne podręczniki w Internecie - dlatego PSL będzie wspierać i premiować autorów udostępniających wiedzę i twórczość za darmo. PSL deklaruje, że upowszechni dostęp do Internetu. Uczyni to wspierając samorządy. PSL chce wspierać samodoskonalenie nauczycieli i naukowców oraz zapewnić szerszy dostęp do światowej wiedzy w języku polskim, a także przywrócić dobre szkolnictwo zawodowe.

Służba zdrowia

PSL chce naprawy systemu ochrony zdrowia, pragnie zapewnić powszechny i łatwy dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. Podkreśla, że będzie wpierać promocję zdrowego stylu życia (poprzez premię podatkową) oraz wzmacniać profilaktykę, zapobieganie, badania prewencyjne. PSL kładzie nacisk na zwiększenie promocji zdrowej żywności i dobrego odżywiania, chce doprowadzić do obniżenia cen leków oraz zwiększyć do odpowiedniego poziomu finansowanie ochrony zdrowia. PSL chce również poprawić zarządzanie ochroną zdrowia oraz zwiększyć wynagrodzenia lekarzy i pielęgniarek i lekarzy. Chce zagwarantować równość wszystkich świadczeniodawców, by zapewnić konkurencyjność usług dla pacjentów.
1 5 1