Odpowiedzi

2009-11-25T15:16:59+01:00
A) (12+10) * 4 /2 = 44
b) bok trojkata - 4
czyli wysokosc 2 pierw. z 3

obw.= 5* 4 = 20
2009-11-25T15:25:07+01:00
A )oblicz pole trapezu prostokątnego o podstawach 12 10 i wysokosci 4
b) z 3 trójkątów równobocznych zbudowano trapez o polu 12 pierwiastek z 3 jaka jest wysokości tego trapezu ? oblicz obwód tego trapezu

Ad. a) P = (a+b) × h ÷ 2
P = (12+10) × 4 ÷ 2
P = 22 × 2
P = 44 cm²

Ad. b)
Pole na trojkat rownoboczny to: a²√3÷4
Pole trapezu = 3 × pole trojkata
P = 12√3
12√3 = 3a²√3÷4 /×4
48√3 = 3a²√3 /÷3
16√3 = a²√3 /÷√3
16 = a²
a = √16
a = 4

wysokosc tego trapezu to jest rowna wysokosci jednego trojkata
a wiec: 4√3÷2 = 2√3

obwod tego trapezu jest rowny 5 × a = 5 × 4 = 20 cm
Podsumowujac:

h = 2√3
l = 20 cm ... ;)