Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T15:21:33+01:00
Użyjmy twierdzenia Pitagorasa:
a² + b² = c²

a) 8² + 8² = x²
64 + 64 = x²
x = √128 cm
x = √64 * 2 cm
x = 8√2 cm

b) 16² + 8² = x²
256 + 64 = x²
x = √320
x = √64 * 5 cm
x = 8√5 cm
2009-11-25T15:24:16+01:00
X-przeciwprostokatna
8²+8²=x²
64+64=x²
x²=128
x=8√2cm

16²+8²=x²
256+64=x²
x²=320
x=8√5cm
2009-11-25T15:37:37+01:00
A) Twierdzenie Pitagorasa
a-przeciw prostokątna
8²+8²=a²
64+64=a²
128=a² /√
8√2cm=a
Przeciwprostokątna tego trójkąta ma długość 8√2cm
b)Twierdzenie Pitagorasa
b- przeciw prostokątna
16²+8²=b²
256+64=b²
320=b² /√
8√5=b
Przeciwprostokątna tego trójkąta ma długość 8√5cm