Przepisz bezbłędnie tekst z zakładki. Daje dużo pukntów za bardzo proste zadanie. Za najlepsze klikam "NAJLEPSZE" :) Jesli będzie błąd zgłaszam błędną. Czyli nieśpieszyć się bardzo i pisać bezbłędnie..

Puls życia 1 / strona 44 podsumowanie

1

Odpowiedzi

2009-11-26T11:06:14+01:00
PODSUMOWANIE

•Odżywianie to pobieranie różnych związków i wytwarzanie z nich sustancji potrzebnych do uzyskania enegrii oraz materiału budulcowego.

•Organizmy samożywne, czyli autotrofy, samodzielnie wytwarzają związki organiczne w procesie fotosyntezy lub chemosyntezy. Fotosynteza polega na wytwarzaniu z powstałych związków nieorganicznych - dwutlenku węgla i wody- pożywienia z udziałem światła, W trakcie chemosyntezy związki organiczne są produkowane dzięki energii czerpanej z utlenienia związków nieorganicznych.

•Organizmy cudzożywne, czyli heterotrofy, pobierają substancje organiczne ze środowiska. Ze względu na rodzaj pokarmu i sposób jego pobierania organizmy cudzożywne dzieli się na:
- roślinożerne, żywiące się roślinami;
- mięsożerne, które zjadają inne organizmy zwirzęce;
- wszystkożerne, pobierają zarówno pokarm roślinny, jak i zwierzęcy;
- pasożyty, które niezbędny do życia pokarm czerpią z innych organizmów, nie zabijając ich;
- saprobionty; które żywią się szczątkami innych organizmów.

•Oddychanie jest procesem, podczas którego zostaje uwolniona enegia z pokarmu.

•Oddychanie można podzielić na tlenowe i beztlenowe. Do oddychania tlenowego niezbędny jest tlen. W środowisku, w którym brakuje tego pierwiastka, zachodzi oddychanie beztlenowe. Oddychanie tlenowe dostarcza znacznie więcej energii nież beztlenowe.

•Wstępem do oddychania tlenowego jest wymiana gazowa, podczas której organizm pobiera tlen i wydala dwutlenek węgla.

•Rozmnażanie to proces prowadzący do powstania nowych osobników danego gatunku. W rozmnażaniu bezpłciowym osobnikom poomnym daje początek jeden organizm. W rozmnażaniu płciowym uczestniczą zazwyczaj dwa osobniki.

•Organizmy mogą rozmnażać się bezpłciowo przez:
- podział komórki, dzięki któremu powstają dwie komórki potomne;
- pączkowanie, gdy na ciele jednego osobnika powstaje uwypuklenie dające początek nowemu organizmowi;
- fragmentecję, czyli podział organizmu macierzystego na kilka fragmentów, z których każdy może stać się nowym organizmem;
-wytwarzanie zarodników, czyli specjalnych komórek rozrodczych.

•Organizmy rozmnażające się płciowo, wytwarzają gamety.

•Zapłodnienie to połączenie plemnika z komórką jajową. Może być one zewnętrzne, jeśli zachodzi poza organizmem płci żeńskiej, lub wewnętrzne, jeśli dochodzi do niego w drogach rodnych samicy.

•U organizmów jajorodnych rozwój zapłodnionych jaj zachodzi całkowicie lub w większości części, poza organizmem samicy. Organizmy jajożyworodne wytwarzają jaja, z których młode wykluwają się w drogach rodnych samicy i rozwijają się, czerpiąc pokarm z żółtka jaja. Zarodki organizmów żyworodnych rozwijają się wewnątrz organizmu matki, z którego pobierają pokarm i tlen.

•U części organizmów zachodzi przemiana pokoleń. Polega ona na następowaniu po sobie kolejno pokolenia płciowego i bezpłciowego.