Zaznacz na mapie Polski wszystkie puszcze i Parki Narodowe
Puszcze zaznaczaj cyframi (1,2,3,itp.) a Parki Narodowe literami (A,B,C,itp.)
napisz legende do mapy czyli, np.
A. Park Nrodowy Słowiński :
1.Puszcza Sandomierska, itd.
MAPA W ZAŁĄCZNIKU!
Odpowiedzi bez załącznika nie przyjmuje : )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T16:29:42+01:00
Odpowiedź w załączniku ;))
140 1 140